ESK Academy

ESK Academy arbetsmöte

ESK Academy utgör en av grundbultarna i ESKs verksamhet och syftar till att erbjuda kontinuerlig, kvalitetssäkrad kompetensutveckling för våra medlemmar.

Syftet är även att få en unik möjlighet att utbyta erfarenheter mellan kollegor i branschen. Utbildningarna är kopplade till rollen som executive search konsult och är förenad med aktuell forskning.

Vår ambition är att erbjuda föreläsningar och seminarier med landets ledande experter inom olika områden av ledarskap, organisation, management och personurval.

ESK Academy gör det möjligt för våra medlemmar att lösa behovet av att på ett effektivt sätt och med kontinuitet skaffa sig den kunskap kring trender och utveckling som krävs inom vårt yrkesområde – en grundsten i vårt uppdrag att matcha rätt ledare till rätt position.

ESK Academy startade 2012 och några av de områden som behandlats på utbildningarna är hur vi väljer rätt chefer, ledarskapstrender och managementmodeller samt bakgrundskontroller och criminal records.

 

Nästa utbildningstillfälle är den 10 november 2016;

Etik  – en affärsmöjlighet och en ansvarsfråga

Executive search konsulten har en stor påverkan när det avser att välja rätt ledare. Vi blir inbjudna till regeringskansliet för att ge input, vi uttalar oss i media, vi ger varje dag våra uppdragsgivare råd om vem deras nästa ledare bör vara, vi får frågor i upphandlingar om hur vi tar vårt ansvar och vi möter varje dag kandidater där vi avgör deras framtida karriär. Vi är en maktfaktor. Vi har ett ansvar.

Vad som händer inom området och hur vi kan tackla dessa frågor är ständigt aktuella frågeställningar för oss som arbetar med Executive search. För att diskutera etik – en affärsmöjlighet och en ansvarsfråga, får vi nu alla möjlighet att delta i ESKs etikutbildning som Tomas Brytting från etikrådet kommer att leda. Tomas är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Han är sedan 25 år tillbaka verksam inom området ekonomi och etik, som forskare, föredragshållare, skribent och konsult.

Välkommen den 10 november!
Avgiften för detta utbildningstillfälle är reducerad och blir denna gång endast 800 kr. Anmäl dig till så snart du kan och skicka anmälan till  agneta.varmon@proastri.se.

 

Våren 2017 kommer Academy att handla om – Mångfald, en möjlighet till framgång!

Det är idag en mycket aktuell fråga som tas upp som en viktig affärsfördel från våra uppdragsgivare, den finns med i upphandlingar och uppmärksammas i vår lagstiftning. I Almedalen 2016 var dessa frågor några av de mest återkommande i de 3 100 seminarier som hölls.