Home

ESK-konsulter-Vad-söker-du-i-rekryteringen_w1000x400

Executive Search konsulter står för kompetens
och erfarenhet, samt förstår den komplexitet som
krävs för att identifiera och attrahera rätt
medarbetare till en ledarbefattning.

ESK (Sveriges Executive Search konsulter) är Sveriges
enda yrkesförening för auktoriserade konsulter.

Är din konsult auktoriserad?
Auktorisation innebär en ökad trygghet för dig
som uppdragsgivare och för dig som kandidat.

Ordföranden har ordet.

Vår yrkesförening, ESK, behövs! Allt oftare efterfrågar marknaden att Executive search konsulter är medlemmar i ESK som garanterar hög kvalitet, etik och kompetens genom hela processen!

ESK står för etik, kvalitet och kompetens. Vårt syfte är att verka för att våra medlemmars uppdragsgivare och kandidater ska känna sig trygga när de arbetar med någon av våra medlemmar. Att rekrytera rätt chefer är en av ledarens viktiga uppgifter. Man förlitar sig på vår yrkeskår, att vi hittar rätt ledare. Vi har ett fantastiskt uppdrag – där vi utvecklar människors yrkesliv och tillför kompetens som stärker organisationer. I ESK arbetar vi ständigt för att bibehålla den stora stolthet vi känner över vårt arbete inom yrkeskåren!

ESK är Sveriges enda yrkesförening för individer som jobbar med Executive Search.
ESK är den instans i Sverige som man som verksam konsult granskas och bedöms för sin skicklighet och lämplighet att utföra att utföra ett professionellt Executive searcharbete. Konsulter som ansöker om medlemskap i yrkesföreningen genomgår en obligatorisk utbildning bl a i etik innan man beviljas medlemskap. Medlemskapet innefattar ett kontinuerligt utbildande via vår ESK Academy.

Executive search konsulter utför ett mycket kvalificerat och viktigt arbete.
Det är viktigt att uppdragsgivare, som har rättmätigt höga förväntningar på vår arbetsinsats och resultat, upplever att de får jobba med en Executive searchkonsult som motsvarar deras krav på kvalité både i bemötandet av kandidater och genomförande av processen.

Att anlita en Executive searchkonsult som är auktoriserad av ESK, medför en ökad trygghet.
Det utgör också en utökad trygghet för den kandidat som ska möta en konsult. Konsulten representerar vår uppdragsgivares varumärke i uppdragen – Det är ett stort ansvar och det ska vi göra med etisk hållning, hög kvalitet och stor professionalism.

Vi ser allt oftare att marknaden efterfrågar någon kvalitetsstämpel när man anlitar Executive searchkonsulter. Att en konsult har erhållit auktorisation av yrkesföreningen är den tydligaste officiella kvalitetsstämpel en yrkesutövare kan erhålla i Sverige!

Bästa hälsningar,

Caroline Kock
Ordförande i ESK

Varför använda ESK auktoriserade konsulter?

Korta svaret är att vi erbjuder både kandidater, källor och uppdragsgivare högre kvalitet under en rekrytering.

1.

EXECUTIVE SEARCH

Executive Search konsulter står för den kompetens och erfarenhet samt förstår den komplexitet som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning.

2.

ESK KONSULTER

ESK (Sveriges Executive Search konsulter) är en yrkesförening för auktoriserade konsulter som arbetar med executive search, dvs chefsrekrytering genom riktad sökning och noggrant urval av personer som uppfyller kraven för viss befattning.

3.

ESK ACADEMY

Vi vidareutvecklar våra medlemmars rekryteringskunskaper, ledarskap, branschtrender och delar våra erfarenheter med experter inom olika relevanta områden. Nya kurser anordnas löpande för våra medlemmar.

4.

ESK ETIKRÅD

Etikrådet är styrelsens beredningsorgan i frågor som rör inträdesprövning, auktorisation och medlemmars efterlevnad av ESK:s stadgar. Etikrådet, som består av oberoende experter, arbetar konfidentiellt och kan kontaktas i yrkesetiska frågor av såväl kundföretag som kandidater.

5.

OM ESK

ESK (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) har verkat sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen.

6.

ESK MEDLEMMAR

Vi ökar ständigt antalet ESK medlemmar (konsulter) sakta men stadigt för varje år. Just nu är vi;

st

Intresserad av att bli auktoriserad ESK konsult?

Är du erfaren och välrenommerad som Executive Search konsult?