Ansökan om medlemskap

Så här ansöker du om medlemskap i ESK

Om Du uppfyller våra kvalifikationskrav på utbildning eller chefserfarenhet samt har minst 3 års välrenommerad yrkeserfarenhet inom executive search på företag i ledningsnivå och accepterar våra yrkesetiska normer stadgar och ekonomiska villkor för auktorisation och medlemskap, sänder Du bifogade ansökan om medlemskap till vårt kansli.

Din ansökan skall åtföljas av ett fullständigt CV, som styrker Dina yrkesmässiga kvalifikationer samt en uppdragsförteckning. Ange också i Din ansökan om Du har några personliga referenser till någon av våra auktoriserade medlemmar.

När vi har fått Dina ansökningshandlingar kommer någon från vårt Etikråd att kontakta Dig för en intervju. Som framgår av stadgarna är det oberoende Etikrådet styrelsens beredningsorgan för medlemsinträde och auktorisation. Vid detta tillfälle skall Du för Etikrådets beredning också lämna minst tre referenser bland Dina uppdragsgivare samt en anonym uppdragsförteckning för de senaste 18 månaderna i enlighet med stadgarnas § 2. Efter Etikrådets prövning kommer Du att intervjuas av två styrelseledamöter varefter beslut om medlemskap och auktorisation fattas av styrelsen. För medlemskap krävs även en halvdags introduktionsutbildning som Etikråd/Styrelse tillhandahåller.

Kostnaden för medlemskap är dels en inträdesavgift på 5.000 kronor som bl. a. avser ett obligatoriskt introduktionsseminarium samt dels en avgift på årsbasis som f n är 6.000 kronor, fördelad på 200 kronor som medlemsavgift och 5.800 kronor som momsbelagd administrationsavgift. Årsavgiften utgår i förhållande till inträdestidpunkt på året. Middag för vår- respektive höstmöte ingår i årsavgiften, ett etikråd att vända sig till, inspirerande föreläsningar samt ett fantastiskt bra nätverk med kompetenta och kvalificerade branschkollegor.

Välkommen med din ansökan!

Styrelsen ESK / Etikrådet

 

Relaterade dokument;

Klicka på nedan länkar för att öppna dokumenten i en egen flik eller högerklicka på dem för att ladda ner dom.