ESK logotype

 

Årsmöte 2004.

Föreningen engagerad i ett JämO projekt ”Women to the top” med deltagare från fyra rekryteringsföretag Representanter från ESK: Carl Lagervret, Göran Rotzius och Tord Steffenson.

Principiellt godkännande av årsmötet att styrelsen har mandat att fortsätta utvecklingen av projektet ”Att välja ledare”.

Projektgrupp: Ann-Christin Hammarling, Thomas Falck och Svenolof Karlsson, Storkamp Media. Referensgrupp att bistå projektgruppen: Bo Bengtsson, Linda Gadd, Peter Gullström, Ulla Hilding, Björn Jarlsäter, Carl Lagervret, Bengt Leisved, Birgitta Neuhauser, Ann-Sofie Rosenberg samt Fredrik von Schantz.