Caroline Kock, ordförande i ESK, medverkar idag i en artikel i Dagens Industri om hur chefsrekrytering genom executive search har ökat under våren, och att den ökningen förväntas tillta under resten av året. Kul!