ESK logotype

 

Att välja ledare – tredje konferensen.

ESK:s och IFL:s gemensamma konferens ”Att välja ledare” arrangeras den 29 mars. Det är den tredje årliga konferensen i rad på samma tema. Rubriken denna gång är ”Jakten på talang fortsätter – Hur kan vi hjälpa fram den?”, platsen är Handelshögskolan i Stockholm.

Utgångspunkten är att fyrtiotalisterna och snart även femtiotalisterna är i färd med att lämna yrkeslivet. Efterträdarna kommer från en generation med väsentligt annorlunda värderingar. De ger ledarskap och medarbetarskap en annan mening och mäter titel och pengar med andra mått. De definierar livets mening annorlunda.

För näringslivet och samhället är det en överlevnadsfråga att identifiera och engagera de kommande ledarna. Vilka individer vill ha chefsjobben? Och vilka individer vill vi ha till dem? Vad kan vi göra för att få de bästa ledarna?

Konferensen söker svaren från fyra enkla utgångspunkter.
– Vad kan samhället göra?
– Vad kan företagen och ägarna göra?
– Vad är det som avgör individernas val?
– Vad betyder lönen och ersättningarna?

En rad namnkunniga talare framträder på konferensen, bland andra kolumnisten på The Economist Adrian Wooldridge, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, professor Magnus Henrekson, tidigare VD:n på Företagarna Gunvor Engström, tidigare kaptenen för svenska simlandslaget Hans Chrunak, sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, VD:n för OMX Magnus Böcker och styrelseproffset Bernt Magnusson,

Moderator är Helena Stålnert.

De tidigare två konferenserna har samlat sammanlagt omkring 280 deltagare.