ESK logotype

 

Auktorisation kan av ESK:s styrelse beviljas enskild konsult som under minst tre år har arbetat med chefsrekrytering genom executive search.

Det innebär att konsulten ska ha arbetat med riktad sökning och noggrant urval av kandidater till företagsledande eller strategiska befattningar. I sin yrkesutövning ska konsulten ha arbetat enligt ESK:s yrkesetiska normer samt kunna uppvisa mycket goda uppdragsreferenser.