All posts by: Mikael Örnhem

Klicka på bilden för att läsa denna intressanta artikel om HR-utmaningarna under pandemitid! ...
Continue Reading →
Vid rekryteringar fattas beslut baserade på bedömningar, både av kommande arbetsgivare och av framtida anställda.  Att minska inslaget av osäkerhet i bedömningarna är därför centralt i rekryteringsprocessen.  I rekryteringar och fördjupade personbedömningar är det därför av yttersta vikt att vara medveten...
Continue Reading →
Den stora skillnaden mellan ledarskap på distans och ledarskap på plats handlar om kommunikationskanaler....
Continue Reading →
Missa inte detta intressanta inlägg om den avgörande faktorn för framgång vid rekrytering av framtidens ledare! Tag hjälp av en Auktoriserad Executive-Search konsult www.esk.se...
Continue Reading →
Stort tack till @per schlingmann och @susanna stellnert för mycket lärorika och inspirerande samtal på ESKs höstmöte alldeles nyligen. Vi fick ta del av den aktuella forskningen inom området destruktivt ledarskap och vi fick konkreta förslag på hur du kan...
Continue Reading →
Vi börjar med ESK Academy kl 13-15 Destruktivt ledarskap – Susanna Stellnert Destruktivt ledarskap kan ta sig många olika uttryck. Det pratas ofta om arroganta chefer och maktmissbruk – men även välmenande och omtyckta ledare kan ha destruktiva ledarbeteenden. Det passivt destruktiva...
Continue Reading →
I varje chefsrekryteringsuppdrag kommer synpunkter och tankar upp kring hur ett önskat ledarskap bör vara för att verksamheten ska fungera, leverera förväntade resultat och för att medarbetarna ska trivas. Det uppfattas mycket viktigt att en chef skapar engagemang för uppdraget...
Continue Reading →
Styrelsen i ESK önskar alla en glad midsommar och önskar även lycka till för alla kompetenta ESK-medlemmar att leverera alla viktiga affärer inför semesterperioden. Vi vill påminna om att man kan få inspiration och hjälp av kollegor i denna hektiska...
Continue Reading →
ESK Academy och etikutbildning den 23 maj i Stockholm med Tomas Brytting. Tomas Brytting var med och byggde upp Centrum för Etik och Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. ”En stabil värdegrund och integritet är avgörande för trovärdigheten för dig som...
Continue Reading →
Den offentliga sektorn brottas med ett ökande rekryteringsbehov. Fyra av tio chefer inom offentlig sektor är äldre än 55 år. Det är dubbelt så många som inom den privata sektorn. Den interna återväxten går långsamt och man kommer att behöva...
Continue Reading →