Posts filed under: Etikrådet

Visste du att…? – En ESK-konsult har granskats av både ESKs styrelse och dess Etikråd och genomgår kontinuerlig fortbildning.  – En ESK-konsult arbetar strukturerat och systematiskt med analys, kravprofilering, sökning, urval, presentation och uppföljning. – En ESK-konsult som inte följer föreningens stadgar och normer för god yrkesetik kan bli av...
Continue Reading →
Visste du att…? – ESK är Sveriges enda yrkesförening för executive search konsulter. – ESK står för förtroende, trygghet, kompetens och ansvarstagande i branschen. – En ESK–konsult har en kvalificerad utbildning, flera års erfarenhet av executive search och ett etiskt förhållningssätt till...
Continue Reading →
ESK Academy och etikutbildning den 23 maj i Stockholm med Tomas Brytting. Tomas Brytting var med och byggde upp Centrum för Etik och Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. ”En stabil värdegrund och integritet är avgörande för trovärdigheten för dig som...
Continue Reading →
ESK:s Etikråd leds av etikprofessor Tomas Brytting. Förutom sitt gedigna forskningsarbete inom etik är Tomas även en högt anlitad föredragshållare och expert inom organisationsetiska frågor, medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen i P1 och är ledamot av Regeringens värdegrundsdelegation....
Continue Reading →