Posts filed under: Konsulter

ESK presenterar veckans intervju med Agneta Värmon, styrelseledamot i ESK samt Senior konsult och Partner på ProAstri. Hej Agneta! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK?Högklassig och kontinuerlig kompetensutbildning, bra möjlighet till omvärldsbevakning och tillfälle till att...
Continue Reading →
ESK presenterar veckans intervju med Amelie Wallin, styrelseledamot i ESK samt Senior Advisor & Executive Search Consultant på Wes Hej Amelie! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK? ESK är den enda föreningen som verkar för...
Continue Reading →
ESK presenterar veckans intervju med Staffan Engberg, styrelseledamot i ESK och rekryteringskonsult på Chefspoolen i Sverige AB. Hej Staffan! Vad tycker du är det bästa med att vara med en del av ESK?Det bästa med ESK är det kollegiala utbytet...
Continue Reading →
ESK presenterar veckans intervju med ESKs styrelseordförande Caroline Kock, Senior konsult på HRM AB. Hej Caroline! Vad tycker du är det bästa med att vara med en del av ESK? ESK är ett nätverk för yrkesutövande professionella headhunters som genom ESK...
Continue Reading →
Caroline Kock, ordförande i ESK, medverkar idag i en artikel i Dagens Industri om hur chefsrekrytering genom executive search har ökat under våren, och att den ökningen förväntas tillta under resten av året. Kul!...
Continue Reading →
Nya auktoriserade medlemmar i ESK. Under våren 2013 har fem seniora executive searchkonsulter blivit godkännda som fullvärdiga medlemmar i föreningen efter genomgången prövning. De är; Rickard Ericson – Horton Internal Maria Eriksson – Poolia Executive Search Cecilia Geijron Olrog –...
Continue Reading →
Intervju med ny medlem i ESK – Martin Peterson. Varför ESK? Och vad ger det?   Om vi backar ett år tillbaka i tiden, så deltog du på ESKs höstmöte som inbjuden gäst, vad fick dig att komma dit? Jag var nog lite...
Continue Reading →
Arbetsmarknaden är ett fascinerande myller av kompetens; människor med lust att utvecklas, som vill pröva sina krafter och idéer, människor som aktivt söker , eller med rätt impulser skulle kunna intresseras för att söka sig till nya anställningar. Vad är...
Continue Reading →
  Auktorisation kan av ESK:s styrelse beviljas enskild konsult som under minst tre år har arbetat med chefsrekrytering genom executive search. Det innebär att konsulten ska ha arbetat med riktad sökning och noggrant urval av kandidater till företagsledande eller strategiska...
Continue Reading →
  Executive Search konsulter står för den kompetens och erfarenhet samt förstår den komplexitet som krävs för att identifiera och attrahera rätt medarbetare till en ledarbefattning.  ...
Continue Reading →