ESK Academy och etikutbildning den 23 maj i Stockholm med Tomas Brytting. Tomas Brytting var med och byggde upp Centrum för Etik och Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. ”En stabil värdegrund och integritet är avgörande för trovärdigheten för dig som Executive Search Konsult. Konsulter som är medlemmar i ESK förbinder sig att följa de yrkesetiska reglerna och har ett samhällsansvar”