ESK Academy

ESK Academy arbetsmöte

ESK Academy utgör en av grundbultarna i ESKs verksamhet och syftar till att erbjuda kontinuerlig, kvalitetssäkrad kompetensutveckling för våra medlemmar.

Syftet är även att få en unik möjlighet att utbyta erfarenheter mellan kollegor i branschen. Utbildningarna är kopplade till rollen som executive search konsult och är förenad med aktuell forskning.

Vår ambition är att erbjuda föreläsningar och seminarier med landets ledande experter inom olika områden av ledarskap, organisation, management och personurval.

ESK Academy gör det möjligt för våra medlemmar att lösa behovet av att på ett effektivt sätt och med kontinuitet skaffa sig den kunskap kring trender och utveckling som krävs inom vårt yrkesområde – en grundsten i vårt uppdrag att matcha rätt ledare till rätt position.

ESK Academy startade 2012 och några av de områden som behandlats på utbildningarna är hur vi väljer rätt chefer, ledarskapstrender och managementmodeller samt bakgrundskontroller och criminal records.

Nästa utbildningstillfälle är under hösten 2020.

Våra senaste utbildningar

Destruktivt ledarskap


Destruktivt ledarskap kan ta sig många olika uttryck. Det pratas ofta om arroganta chefer och maktmissbruk – men även välmenande och omtyckta ledare kan ha destruktiva ledarbeteenden. Det passivt destruktiva ledarskapet är i själva verket den vanligaste formen av destruktivt ledarskap och också det som gör mest skada. Det passiva ledarskapet kan skapa otydlighet kring vilka rollerna är och vem som har ansvaret, det kan splittra arbetsgruppen samt skapa informella ledare och konflikter. Forskning visar att en destruktiv ledare gör större skada än vad en framgångsrik ledare gör nytta och Susanna Stellnert, VD och delägare i VisionBoard Consulting AB, gav oss en bra inblick i detta område.

Att bygga ett tillväxtbolag – ScaleUp Academy


Att framgångsrikt bygga ett tillväxtbolag är dock något av det svåraste som finns. ScaleUp Academy startades för att ge entreprenörer de absolut bästa förutsättningarna att realisera sina planer och visioner. Programmet utvecklades först för MIT i Boston och har sedan förfinats under 20 år i flera tusen snabbväxande företag i 33 länder. Vi fick en mycket intressant föreläsning i ämnet och som leddes av Pelle Tornell som är föreläsare, författare och forskare inom entreprenörskap.

Etik  – en affärsmöjlighet och en ansvarsfråga


Executive search konsulten har en stor påverkan när det avser att välja rätt ledare. Vi blir inbjudna till regeringskansliet för att ge input, vi uttalar oss i media, vi ger varje dag våra uppdragsgivare råd om vem deras nästa ledare bör vara, vi får frågor i upphandlingar om hur vi tar vårt ansvar och vi möter varje dag kandidater där vi avgör deras framtida karriär. Vi är en maktfaktor. Vi har ett ansvar.

Vad som händer inom området och hur vi kan tackla dessa frågor är ständigt aktuella frågeställningar för oss som arbetar med Executive search. Tomas Brytting docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola ledde utbildningen. Han är sedan 25 år tillbaka verksam inom området ekonomi och etik, som forskare, föredragshållare, skribent och konsult och ingår i ESK:s etikråd.

Nya dataskyddslagen, certifierade test och digitala urvalsmetoder


Utbildningstillfället leddes av Mattias Elgh som är legitimerad psykolog med inriktning mot arbetspsykologisk testning, organisationsanalyser samt chefs- och ledarutveckling. Mattias har bland annat varit VD för Assessio Psychometrics och har även representerat Sverige i framtagandet av ISO-standarden för bedömningsprocesser i arbetslivet. Han är idag engagerad som konsult på WeCompose som arbetar med nya tekniken och digitala lösningar för att identifiera kompetenser och kandidater.  

Det var en mycket lärorik eftermiddag där vi fick med oss insikt och kunskap om

    • Vad innebär en certifiering av personlighetstest via DNV (Det Norske Veritas) jämfört med en granskning via STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi)? Vilka test är idag certifierade enligt DNV i Norden och hur påverkar detta vårt arbete?
    • Hur påverkar nya digitala lösningar våra möjligheter inom vårt yrke och vilka fallgropar finns?
  • GDPR  och en övergripande dragning om vad som gäller avseende hur hantera personuppgifter från och med 25 maj 2018  – reglerna som slår all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person och en inledande dialog hur detta kan komma att betyda förändringar för oss som verkar inom Executive Search.