ESK logotype

 

ESK årsmöte 2012.

ESK har valt ny ordförande! Vid sitt nyligen avhållna årsmöte valde ESK Kettil Wedin till ny ordförande samt Tomas Brytting till ordförande i föreningens etiska råd.

ESK verkar sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i svensk chefsrekrytering. ESK arbetar också mycket hårt för att se till att branschen lever upp till de av föreningen mycket högt ställda krav på god branschkunskap och god yrkesetik, samt att upplysa marknaden om betydelsen av att välja en auktoriserad Konsult.

Kettil Wedin har varit medlem av styrelsen i tre år. Kettil kommer de närmaste åren att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten inom executive search genom att introducera ESK Academy, vilket är ett utbildningsprogram framtaget endast för medlemmarna i ESK i samarbete med Institu¬tet för Personal- & Företagsutveckling, ett helägt dotterbolag till Uppsala Universitet.

Tomas Brytting är docent i företagsekonomi och verksam vid Ersta Sköndal högskola. Han är aktiv som forskare, föredragshållare och skribent – sedan drygt 20 år med inriktning på organisationsetiska frågor.

Vid årsmötet passade föreningen på att fira, avgående ordförande Linda Gadd samt avgående ordförande i etikrådet, Professor, Hans De Geer.

De tackades för ett långt och mycket stort engagemang samt ett mycket gott arbete i föreningens tjänst!

 

För mer information:

ESK Ordförande: Kettil Wedin på Tfn. +46 733683286.

Ordförande i Etikrådet: Tomas Brytting på Tfn. +46 768931020.

Marknadsansvarig ESK: Peter Strandberg Tfn. +46 703670066