ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter logotype

Nu lägger föreningen in en växel för att växa sig starkare, som Sveriges enda yrkesförening för individer verksamma inom Executive Search!

Det var engagerade medlemmar vid årsmötet, som uttryckte enighet när det gäller intresset och behovet av att stärka vår yrkesförening för konsulter verksamma inom Executive Search. Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att arbeta fram en strategi för hur ESK ska kunna ta en mer framträdande plats i rekryteringssammanhang, i media och i samhället. Strategiarbetet påbörjas innan sommaren och avsikten är att presentera en plan under hösten 2016.

En konkret insats, som redan påbörjats, är att ESK bjuder in upphandlare av rekryteringstjänster till ett antal informationsmöten. Syfte med mötena är att informera om ESK som yrkesförening och de höga kvalitetskrav som ställs på rekryteringsprocess och individ för att kunna erhålla auktorisation som Executive Search konsult.

Det planeras flera informationsmöten med samma syfte, styrelsen kommer att informera medlemmarna inför mötena. Vid dessa möten presenteras bl.a. vilka konsulter som är auktoriserade av yrkesföreningen.

För dig som ännu ej har ansökt om auktorisation, läs mer under fliken Ansökan om medlemskap om hur du går tillväga.

Bästa hälsningar;

Bo Bengtsson
Ordförande ESK

Bo Bengtsson, ordförande ESK

 

Några bilder från årsmötet;

ESK-årsmöte-2016-04-14-föreläsare_w800x800

ESK-årsmöte-2016-04-14-deltagare2_w800x800

ESK-årsmöte-2016-04-14-deltagare1_w800x800

ESK-årsmöte-2016-04-14-deltagare3_w800x800

ESK-årsmöte-2016-04-14-deltagare4_w800x800