ESK:s Etikråd leds av etikprofessor Tomas Brytting. Förutom sitt gedigna forskningsarbete inom etik är Tomas även en högt anlitad föredragshållare och expert inom organisationsetiska frågor, medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen i P1 och är ledamot av Regeringens värdegrundsdelegation.

Etikrådet är en oerhört viktig hörnsten i ESKs bidrag till en hög kvalitet och hög etik inom yrket. Vi ställde frågan hur Tomas ser på sitt uppdrag i ESK, vad god yrkesetik är i branschen och varför en ständig etikdiskussion i vårt yrke är viktig?

”God yrkesetik inom executive search handlar om att förstå yrkets samhällsfunktion och agera så att förtroendet för yrkesföreträdarna generellt ökar. Att förstå kundernas och kandidaternas situation och väcka deras förtroende genom att visa välvilja, agera kompetent och med hög integritet.”

Ett vanligt etiskt dilemma i vår bransch beskriver han är definitionen av ”off-limit” – om en konsult arbetar med en kund kommer inte konsulten approchera en anställd hos kunden som kandidat.

”Om gränsdragningen inte diskuterats med kunden innan uppdraget påbörjas kan search-konsulten hamna i en mycket svår situation. Ett annat dilemma kan gälla att balansera rätt mellan att vara lyhörd för kundens krav och utgå från en självständig bedömning av kundens behov. Har kunden alltid rätt? I vilken grad är executive search konsulten faktiskt rådgivande?”

Tomas har varit engagerad i etikrådet i många år och ser att etikrådet fyller en oerhört viktig roll för att kvalitetssäkra och lyfta upp viktiga etiska frågor.

”Vi inom Etikrådet bedömer dem som söker medlemskap i ESK. Vi tittar på deras arbetsmetoder, att de arbetar strukturerat och enligt våra yrkesetiska regler. Vi samtalar också om olika yrkesrelaterade situationer som vi vet kan inträffa och som ställer de etiska reglerna på sin spets. Dessutom bevakar vi att ESK kontinuerligt ser över och vid behov uppdaterar sina olika regler och riktlinjer. Vi tar också emot frågor från både enskilda medlemmar och deras kunder.”

”Vi har nyligen haft en noggrann behandling av frågan om användning av psykologiska tester vid chefsrektyrering. Tack vare en medlemsenkät och flera diskussioner inom föreningen har nu ESKs medlemmar en tydlig riktlinje att utgå från, något som också stärker trovärdigheten gentemot kund.

En ständig diskussion om etik i yrket executive search idag och i framtiden är viktig menar Tomas. ”Nya situationer dyker ständigt upp, branschpraxis kan glida. Ta bara GDPR där ESK har tagit ett stort ansvar för att sprida kunskap till sina medlemmar. Ett annat exempel är annonsering där utvecklingen rör sig från en tidigare mycket restriktiv syn till dagens mer tillåtande. Här behöver våra medlemmar ständigt fundera över kundens och kandidaternas intressen.”

Etikrådet består förutom av Tomas Brytting även av Anna-Lena Järvstrand f d rådman samt Tord Steffensson med över 20 års erfarenhet som executive search konsult. Är du konsult, kandidat eller uppdragsgivare och har frågor du vill diskutera med ESK:s Etikråd – tveka inte att höra av er Etikrådet.  Kontaktuppgifter hittar du på https://esk.se/etikradet

Vill du söka medlemskap i ESK – kontakta ordförande Maria Eriksson, 073-944 5095, maria.eriksson@poolia.se