ESKs riktlinjer för användning av tester vid rekrytering.

 

  1. Kund och kandidat ska före rekryteringen informeras om att användning av tester kan ske, vilket även ska framgå i avtalet.
  2. Konsulten ska undersöka om kunden arbetar med egna tester och även detta ska i sådana fall framgå i avtalet.
  3. Kund och kandidat ska informeras om att tester enbart är ett komplement till övrig information om kandidater och inte får vara avgörande vid bedömning om kandidatens lämplighet för befattningen.
  4. Kandidaten bör informeras om vilken typ av test som ESK konsulten använder sig av och vilken tidsåtgång som krävs för att genomföra testet eller testerna.
  5. Testprotokollet får inte lämnas ut vare sig till kund eller kandidat.
  6. Valda delar av testresultatet som har betydelse för aktuell tjänst ska redovisas för kandidat och vid förfrågan till kund.
  7. ESK konsulten bör använda testresultat som grund för en gemensam tolkning vid möte med kandidat före presentation för kund.
  8. ESK konsulten som genomför tester ska vara formellt utbildad på de tester som används för att kunna tolka resultatet.
  9. Om ESK konsulten använder intern eller extern psykolog skall detta framgå i avtalet.
  10. Tester ska utföras under kontrollerade former.

Du kan även ladda ner denna text som en pdf-fil här:  ESKs-riktlinjer-tester-rekrytering2018-02