ESKs riktlinjer för användning av tester vid rekrytering.

Förslag på presentationstext för ESK.