”Chefen ska etablera en tydlig norm för hur vi är på arbetsplatsen” säger Tomas Brytting, ordförande i ESK:s Etikråd i en intervju med Akavia Aspekt.

Läs hela intervjun här: https://bit.ly/3EsAAmQ

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.