ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter logotype

Filmvärldens search-konsulter – hur arbetar dom?

Under höstmötet den 20 oktober fick träffa en av representant från filmvärlden, nämligen Imor Hermann, som är en av Sveriges allra främsta Sveriges rollbesättare.

Kom och berättade för oss om hur man rollbesätter en film. Imor har besatt rollerna till bland annat filmer som Jägarna 2, Såsom i himlen, Tillsammans och Fucking Åmål. Detta visade sig vara en process som i mångt och mycket liknar den process som en executive search konsult genomför.

Imor-Hermann