ESK logotype

Förslag på presentationstext.

  • ESK är Sveriges enda yrkesförening för executive search konsulter.
  • ESK står för förtroende, trygghet, kompetens och ansvarstagande i branschen.
  • En ESK-konsult har en kvalificerad utbildning, flera års erfarenhet av executive search och ett etiskt förhållningssätt till sitt uppdrag.
  • En ESK-konsult har granskats av både ESKs styrelse och dess Etikråd och genomgår kontinuerlig fortbildning.
  • En ESK-konsult arbetar strukturerat och systematiskt med analys, kravprofilering, sökning, urval, presentation och uppföljning.
  • En ESK-konsult har som stöd och kvalitetssäkring tillgång till ett oberoende Etikråd.
  • En ESK-konsult använder föreningens Normer för god yrkesetik som en självklar grund för sitt uppdrag och följer den i sin relation med både uppdragsgivare och kandidater.
  • En ESK-konsult har integritet.
  • En ESK-konsult som inte följer föreningens stadgar och normer för god yrkesetik kan bli av med sin auktorisation.
  • Som kund till en ESK-konsult får du garanti på utförda uppdrag och kan ställa frågor och lämna synpunkter till vårt Etikråd.

 

Du kan även ladda ner denna text som en pdf-fil här:  ESK-presentationstext-v1.1