ESK logotype

 

Generationsväxling förestår.

Den genomsnittlige svenske executive search-konsulten är en man över femtio år med akademisk examen, har tidigare själv arbetat i ledande ställning men nu varit i yrket i över femton år.

Inför kunderna är han inte branschspecialist utan generalist, och han arbetar inom ramen för en byrå som ingår i ett internationellt nätverk. Det visas av en undersökning som ESK lät göra bland sina medlemmar hösten 2006.

”Sammantaget förvånar det generella resultatet inte, men några viktiga slutsatser kan ändå dras av undersökningen”, säger ESK:s ordförande Ann-Christin Hammarling. ”Till exempel är det uppenbart att vi går emot ett generationsskifte i yrkesgruppen. Bara 27 procent av medlemmarna är under 50 år.”

Till en del är åldersstrukturen naturlig – den som ska verka i yrket behöver egna yrkeserfarenheter. ”Samtidigt måste en executive search-konsult förstå de skillnader som finns mellan generationerna. Värderingarna förändras, det är uppenbart att många yngre inte vill gå in i ledarskapsuppdrag på samma premisser som äldre”, säger hon.

Tre av fyra ESK-medlemmar använder sig av ESK:s normer och riktlinjer i sina offerter. En knapp majoritet av medlemmarna anser att ESK borde skärpa sina regler för auktorisation ytterligare.