Historia om Executive Search – forskning, intervjuer och sammanställning.

Av Tord Steffensson medlem i Etikrådet

Tord Steffenson

På den internationella arenan började sökning av personer för ledande positioner komma i gång strax efter andra världskriget då Boyden startade redan 1946.

Ett av de första försöken med  Executive Search i Sverige kom på 70-talet i samband med MBL reformen som bl. a. fastslog att de som hade sökt jobb på annons skulle offentliggöras. Cheferna på stora börsföretag tyckte att detta inte var önskvärt och då kom ”sökning av chefer anonymt” att bli aktuellt.

Några av pionjärerna var idrottsmannen Benke Nilsson som  bildade företaget Selector som sedan blev Spencer Stuart. Per Berndtsson med Berndtsson International och Rolf Stad på PA-rådet. Rolf Stad rekryterade bl. a. Lars Ove Åkesson som började i början av sjuttiotalet.

Per Tage Gustafsson som startade SIMS och Inge Naveus – Delectus samt Neuman & Nydahl som också var tidigt ute inom branschen.

Ett annat radarpar var Holger Bohlin och Åke Strömberg som redan 1959 bildade Bohlin & Strömberg som blev ett framgångsrikt Managementkonsultbolag. Executive Search verksamheten under ledning av Berling Wallseth på Bohlin & Strömberg kom igång sent 70-tal.

Nästan samtidigt startade Personalinvest med HK i Malmö av Lennart Pedersson och Rolf Engfors och en nestor i sammanhanget Birgitta Neuhauser började då som researcher och senare anslöt sig även Margit Ohlsson. Birgitta Neuhauser blev konsult 1979 och 2 år senare startade hon eget, vilket så småningom kom att bli Neuhauser & Falck.

Egon Zehnder av många betraktade som juvelen bland Executive Search företagen startades i Schweiz 1964 och verkade i Skandinavien från sitt Köpenhamnskontor från 1970 under ledning av Jörgen Friisberg, som genomförde många topprekryteringar.

Den stora boomen inom Executive Search kom under 80-talet. Arbetsförmedlingen hade vid denna tid monopol på all rekrytering och ”sökning av chefer anonymt”  var olagligt. Så småningom lyckades man dock förhandla fram en lösning så att Executive search blev ”rumsrent”

I början av 80-talet startade Torsten Mallmin PA-Executive Search-ett dotterbolag till EF – Ekonomisk Företagsledning. I detta bolag fanns förutom Torsten även Lars-Ove Åkesson och Ulf Assargård.

1987 startade Torsten Mallmin Amrop i Sverige och då anslöt Inga Lill Thorsell, Rolf Skillner, Ulf Assargård (1989) och Hans-Erik Werthén (1991)

Martin Ehdin som var studierektor på IHM köpte 1982 Marknadsrekrytering AB, ett dotterbolag till IHM. Efter ett antal år ombildades företaget till Ehdin International som blev ett av de största Executive Searchföretagen med som mest ca 30 konsulter. Martin lämnade branschen i början på 90-talet i samband med den ekonomiska krisen.

Managementkonsulten Indevo bildade SES – Scandinavian Executive Search 1985 med bl. a. Mats Gärdner (VD) Bengt Lejsved, Lennart Allansson, Ulla Hilding. SES såldes 1990 och Göteborg konsulterna med bl.a.Lennart Allansson gick till Korn Ferry (Carre Orban) och Stockholm med bl. a. Bengt Lejsved till Heidrick & Struggles

Invent grundad av managementkonsulten Göran R Svensson bildade 1985 Invent Search med bl.a. Lars Gunnar Lidberg, Axel Herrlin m. fl. Samtidigt startade läkaren Michaël Berglund ett företag som fortfarande är ett av de större searchföretagen Michaël Berglund Executive Search. Även Cesab kom igång samma år.

1983 bildades på initiativ av Torsten Mallmin SKCR Sveriges Konsulterande Chefsrekryterares Riksförbund. Denna var baserad på företagsmedlemskap. En av uppgifterna var att ta reda på om verksamheten var laglig sett ur Arbetsförmedlingens synvinkel. AF hade monopol på rekrytering och inga privata företag fick bedriva privat AF. SKCR upplöstes dock 1986.

”Headhunting” populärt namn för Executive Search blev med tiden ganska vildvuxet med olika avarter av t.ex. ”finders fee” med cirkulerade kandidat listor. Många lycksökare sökte sig till denna lukrativa bransch. Det ryktas t. ex. att Bob Heidrich i USA hade ett snittarvode på USD 250.000. Så småningom växte behovet att skapa etiska och moraliska grundstenar (normer) för hur Executive Search skulle bedrivas samt att samla de ledande företagens konsulter för att kunna genomföra någon slags behörighet, med andra ord skapa ett körkort för konsulterna inom denna bransch.

Den 1 september 1988 bildades Sveriges Branschförening för Executive Search på initiativ av Torsten Mallmin, Inge Navéus, Inga-Lill Thorsell, Hans Erik Werthén och Lars Ove Åkesson. 29 konsulter deltog och första året fick man 32 individuella medlemmar. Stadgar med etiska regler för verksamheten antogs. En av de absolut viktigaste uppgifterna för det nybildade ESK var att legalisera Executive Search genom ett lagförslag initierat  av ESK och som gjorde verksamheten laglig.

1989 bytte föreningen namn till Föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter, ESK. Stadgar och etiska normer antogs. ESK bildade Etikrådet som harolika sanktionsmöjlighet gentemot  medlemmar som ej följer de etiska normerna. Dessa är för ESK 1. Muntlig varning. 2. Skriftlig varning. 3. Uteslutning ur ESK.

Ytterligare information finns på www.esk.se. Se även ESK’s historia här.

Göteborg 2014.03.10