ESK historia och utveckling

ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter

ESK har verkat sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen.

 

ESKs historia och utveckling:

Komplettering av historia och utveckling från 2009 till 2016 inom ESK är  sammanställt av Tord Steffensson, Etikrådet.

 

2016

 • ESK årsmöte den 14 april i Stockholm
  Poolia Kungsgatan 57a i StockholmÅrsmötet fokuserade på bl. a. Uppföljning av tidigare frågor angåendeinriktning och framtida utveckling och det är en chans för alla att tycka till! Verksamhetsplan för 2015-2016 diskuterades.Frågan om ny ordförande är öppen, och det är därför av största vikt att så många som möjligt kommer på årsmötet.Bo Bengtsson utsågs till ny ordförande.

  Vi fick även lyssna till och Ledarstudion med ämnet ”Det Uttrycksfulla Ledarskapet”. Detta presenteras av Pa Neumuller-Åkerman och Charlotta Sandin.

  Mötet avslutades med ESK:s traditionella vårmiddag
  Göteborg den 12 februari 2017

 • ESK höstmöte den 10 november i Stockholm
  Hotell Kung Karl Birjer Jarlsgatan.
 • ESK Academy 7
  Etik – En affärsmöjlighet och ansvarsfråga
  Mötet inleddes med ett  uppskattat föredrag av vår egen Etikprofessor Tomas Brytting.Därefter höstmöte med presentation av verksamhetsplan och även budget för 2017”Hållbara chefer – ett villkor för resultat med Malin Frenning som bl. a. har blivit utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna av VA.

  Sist men inte minst ESK:s höstmiddag med buffé, mingel och goda drycker.

 • Nya medlemmar 2016
  Under 2016 har fyra seniora executive searchkonsulter blivit godkännda som fullvärdiga medlemmar i föreningen efter genomgången prövning. Det är Louise Giljam Cojn AB, Staffan Engberg Chefspoolen i Sverige, Anne Palmgren Finnveden Executive samt Björn Torstensson Source Executive Recruitment.
 • Ordförande: Bo Bengtsson

 

2015

 • Stort engagemang på ESKs årsmöte!
  Den 14 april 2015 var det dags för årsmöte. I år hade styrelsen valt det vackra Tändstickspalatset på Västra Kungsträdgårdsgatan i Stockholm som plats. Uppslutningen var mycket god, totalt 34 personer var närvarande på själva årsmötet. Merparten av de närvarande stannade dessutom kvar för en gemensam middag efteråt. ESK genomgår nu bl.a. en generationsväxling.
 • Tråkig information 2
  Det är med stor sorg vi vill meddela att Birgitta Neuhauser, en mycket erfaren och aktad konsult inom Executive Search, somnade in den 28 februari.Birgitta var med och grundade föreningen för Executive Search konsulter för 26 år sedan och har under årens lopp haft stor påverkan på branschen inte minst genom sitt engagemang i ESK. Som trogen ESK medlem har hon genom åren bidragit med sina kloka tankar på våra möten och inte minst under sin tid i styrelsen, etikrådet och senast som hedersmedlem.Birgitta var mycket uppskattad av såväl kunder, kandidater som kollegor i branschen. Birgitta var en eftertänksam, klok och tydlig person som lyckades skapa bra diskussioner inom vår profession.

   

 • Höstmöte och extra årsmöte i Göteborg
  Den 12 november hölls Höstmötet samt extra årsmöte på Radisson Blue Hotel i Göteborg.Dagen inleddes med ESK Academy – 7 där vi fick en lärorik utbildning med psykologer från Persona i Kompetensbaserad Rekrytering och Personbedömning.Därefter följde programmet med ESK extra årsmöte/höstmöte där medlemmarna bl a godkände föreslagna ändringar i stadgarna. Därefter hade vi en givande diskussion med Gunnar Wieslander om kvalitetskraven vid upphandling av Executive Searchtjänster. Gunnar delade med sig av sina 7 år på Regeringskansliet och hur de arbetat med rekrytering av Myndighetschefer. Processen har professionaliserats och kravställandet i upphandling av chefsrekrytering har skärpts.

  Gunnar Wieslander VD Saab Kockums, fd statssekreterare till Fredrik Reinfeldt efterfrågar auktorisation och certifiering hos executive search konsulter.

  ESK kommer att fortsätta dialogen med uppdragsgivarna och kandidaterna om vikten av kravställandet på rekryteringskonsulten. Som yrkeskår urskiljer vi oss på en svårbedömd marknad där ESK auktorisation står för en hög etisk och professionell standard hos Executive Search konsulter i Sverige. Föreningens mål är att auktorisation skall krävas i anbud.

  Etikrådets ordförande, Tomas Brytting presenterade utfallet från enkätundersökning rörande testanvändning bland våra medlemmar

  Kontentan av undersökningen och diskussionen runt denna var att ESK konsulter ska kunna stå för en kvalitetssäkring av processen, användandet av godkända certifierade tester samt för hur tester ska hanteras. Gemensamma riktlinjer för att minska integritetsrisker togs även upp och kommer att diskuteras vidare.

   

 • Nya medlemmar 2015
  Under 2015 har 1 senior executive searchkonsulter blivit godkännd som fullvärdig medlemmar i föreningen efter genomgången prövning. Nya medlem är Tore Johansson International Search Partners
 • Ordförande: Marie Corell

 

2014

 • ESK Academy 5
  Maktens Möjligheter, Dilemman och fallgropar
  Den 10 april i StockholmTema är Maktens Möjligheter, Dilemman och fallgropar. Ett seminariuum om maktbaser, förtroende och positionering i rekryteringsprocessen med Jan Holmgaard, fil dr i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
 • ESK årsmöte den 10 april i Stockholm
  Årsmötet hölls på Tändstickspalatset i Stockholm. Ordförande Kettil Wedin avgick och till ny ordförande valdes Marie Corell. Peter Strandberg redogjorde för ESK:s marknadsplan för 2014/15. Syftet är bl.a. att ESK skall vara en naturlig aktör och diskussionspartner vid ledarskap- och chefskompetensfrågor och därigenom framhålla den samhällsnytta som ESK bidrar till.
 • ESK Höstmöte den 2 december på Strandvägen 7A i StockholmESK Academy 6 – ”Dialog”  med Åsa Coey
  Därefter Christer Olsson – En av Nordens mest eftertraktade föreläsare, med fokus på samspel mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner. Kvällen avslutades med Buffé och medlemsmingel.
 • Tråkig information
  Det är med stor sorg vi vill meddela att Bertil Helzel, somnade in den 6 september i sitt hem omgiven av den närmaste familjen.Bertil var med och formade Executive Search branschen inte minst genom sitt engagemang i ESK. Som trogen ESK medlem har han genom åren bidragit med sina kloka tankar på våra möten och inte minst under sin tid i styrelsen och senast i valberedningen. Han var en av grundarna av TRANSEARCH International i Sverige.Bertil var mycket uppskattad av såväl kunder, kandidater som kollegor i branschen. Många affärsrelationer utvecklades till personlig vänskap. 
 • Nya medlemmar 2014
  Under året har 3 seniora executive searchkonsulter blivit godkännda som fullvärdiga medlemmar i föreningen efter genomgången prövning. Det är Jens Holmberg Compass Rekrytering, Per Jerndahl Horton International  och Isabelle Coleman CIPExecutive Search.
 • Ordförande: Marie Corell

 

2013

 • ESK Academy 3
  Criminal Records – Law & Practice in Sweden, Christel Backman
  Onsdag den 6 februari 2013
  Idag skaffar vi oss upplysningar från belastningsregistret och andra källor på ett helt annat sätt än tidigare för att bedöma kandidater. Hur ska vi förstå den här utvecklingen? Hur använder sig rekryterare av denna information i praktiken? Och vilka etiska dilemman står vi inför? Christel Backman har under 2012 lagt fram en tankeväckande avhandling på detta tema som fått stor uppmärksamhet. Till vardags är hon är verksam på sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet.
 • ESKs Årsmöte 17 april i Stockholm
  Gällöfsta Konferens på Bibilioteksgatan i Stockholm. På programmet fanns bl.a seminarium av Etikrådet, Årsmöte och en workshop med fokus på föreningens marknadsföringsarbete. Årsmötet avslutades traditionsenligt med vårmiddag.
 • Nya auktoriserade medlemmar i ESK
  Under våren 2013 har fem seniora executive searchkonsulter blivit godkännda som fullvärdiga medlemmar i föreningen efter genomgången prövning. Det är Rickard Ericson, Horton Internal, Maria Eriksson, Poolia Executive Search, Cecilia GeijronOlrog, Headlight International, Johan Redtzer, Cross Executive Search samt Peter Krenander, Horton International.
 • Ordförande i Etikrådet – Tomas Brytting befordran till Professor!
  Vi inom ESK gratulerar vår Ordförande i Etikrådet, Tomas Brytting som i augusti blev befordrad till Professor i organisationsetik på ESH, Sköndal.  Styrelsen i ESK ser fram emot fortsatt givande samarbete att utveckla vår förening samt våra normer för god yrkeseti
 • Debattartikel från ESK – ”Konsten att hitta rätt chef”
  Det är en av de största utmaningar som företagsledaren ställs inför. Att hitta rätt chef kräver både planering och fingertoppskänsla, plus en fullständig förståelse för kvalifikationerna som du söker. Hur vet man vilken personlighet som kommer att passa in i företagskulturen? Allt detta är svårt nog att få klarhet i, och då har det verkligt tidskrävande arbetet ändå inte börjat.
 • ESK Academy 4 – i samband med ESK 25 årsjubileum
  ”Att rekrytera kreativa ledare – vad kan vi lära av ledarskapet i kulturlivet.
  Föreläsare Emma Stenström, forskningsledare på Handelshögskolan i Stockholm samt Konstfack
 • ESK 25 årsjubileum den 24 oktober
  I samband med ESK:s 25 årsjubileum bjöd ESK alla medlemmar på en visning på ABBA museet på Djurgården . Sedvanlig middag intogs på Blå Porten även den på Djurgården.
 • ESK Styrelse föreslår ny hedersmedlem
  Birgitta Neuhauser utses till hedersmedlem. Birgitta var en av grundarna av ESK 1988 och har varit mycket aktiv bl. a. som ordförande och som medlem i Etikrådet.
 • Ordförande: Kettil Wedin

 

2012

 • ESK årsmöte 2012
  Vid årsmötet 2012 valde ESK Kettil Wedin till ny ordförande samt Tomas Brytting till ordförande i föreningens etiska råd.Kettil Wedin har varit medlem av styrelsen i tre år. Kettil kommer de närmaste åren att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten inom Executive Search genom att introducera ESK Academy, vilket är ett utbildningsprogram framtaget endast för medlemmarna i ESK i samarbete med Institutet för Personal- & Företagsutveckling, ett helägt dotterbolag till Uppsala Universitet.Tomas Brytting är docent i företagsekonomi och verksam vid Ersta Sköndalhögskola. Han är aktiv som forskare, föredragshållare och skribent – sedan drygt 20 år med inriktning på organisationsetiska frågor.Vid årsmötet passade föreningen på att fira, avgående ordförande Linda Gadd samt avgående ordförande i etikrådet, Professor, Hans De Geer.

  De tackades för ett långt och mycket stort engagemang samt ett mycket gott arbete i föreningens tjänst.

   

 • Pressrelease- ESK GÖR EN KVALITETSHÖJNING!
  ESK, föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter, verkar sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i svensk chefsrekrytering.ESK arbetar också mycket hårt för att se till att branschen lever upp till de av föreningen mycket högt ställda krav på god branschkunskap och god yrkesetik, samt att upplysa marknaden om betydelsen av att välja en auktoriserad Konsult. För att kunna en erbjuda kvalitetssäkrad kompetensutveckling och höja kvaliteten för sina medlemmar introduceras – ESK Academy.
 • Nyvalde ordföranden för ESK:s etiska råd: ”Etikintresset startade redan som barn”
  Som ordförande för ESK:s etiska råd vill Tomas Brytting ge ett utifrånperspektiv på de etiska dilemman som kan uppstå vid rekrytering av högre chefer.
- Viktigt i sammanhanget är att vara oberoende av branschen och inte har kommersiella intressen i den, säger han.Hur ska en rekryteringskonsult reagera när kunden har fördomar och enbart är intresserad av att rekrytera en viss sorts person? Eller om konsultens ersättning är kopplad till kandidatens framtida lönenivå och det finns risk att man som konsult hamnar i en intressekonflikt mellan sin egen belöning och kundens bästa?Det är några etiska dilemman som Tomas Brytting, nyvald ordförande för ESK:s etiska råd, kan se att rekryteringskonsulter på de allra högsta nivåerna kan hamna i. 
 • Tomas Brytting i P1 – ”Tankar för dagen”
  Vår nya ordförande i Etikrådet, Tomas Brytting talade i P1 onsdagen den 10 oktober om Telia Soneras agerande i affären i Uzbekistan. Tomas belyser den moraliska blindhet som så ofta våra företagsledare har idag.” Etik är inte samma sak som ekonomi eller juridik” avslutar han
 • Claes Beyer -tidigare ordförande ESK Etikråd avliden
  Claes Beyer var en mycket betydande person för oss inom ESK och vårt nybildade Etikråd. Claes var ordförande mellan 1999-2003. Claes kunskap bidrog i allra högsta grad till hur vi som intresseförening skulle förhålla oss till etiska frågor inom vår profession.”
 • Väljer vi rätt chefer – om vardagens ledarskap, Mats Tyrstrup
  Tisdag den 18 september 2012
  Det finns en massa tankar om vad ledarskap är och borde vara. Men vet vi egentligen hur det ser ut i chefers vardag? Vilka förutsättningar har exempelvis företagsledare för att utföra sitt arbete på ett bra sätt? Och ser det annorlunda ut idag jämfört med tidigare? Mats Tyrstrup är verksam vid Centre for Advanced Studies in Leadership och docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har ägnat nästan hela sitt yrkesliv åt frågan om chefers arbete, både som forskare och som ledarskapskonsult.
 • ESK Academy 2 – Ledarskapstrender & populära managementmodeller, Martin Rogberg
  Tisdag den 27 november 2012
  Hur ser det ut när man spanar på dagens ledarskapstrender och populära management-modeller? Vad är det man pratar om just nu och vad har blivit hopplöst passé? Vilka idéer kan vi ha någon nytta av och vad är mest kejsarens nya kläder? Martin Rogberg är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och VD för Institutet för Personal- & Företagsutveckling vid Uppsala universitet. Han är en av Sveriges ledande experter på moden och trender inom managementområdet.
 • Ordförande: Kettil Wedin

 

2011

 • Hur blir vi bättre styrelserekryterare?
  Årsmötet 2011 hölls i Arnoldshuset vid Stureplan. Seminarieämnet var: ”Hur blir vi bättre styrelserekryterare?”. Ett erfaret styrelseproffs, Jon Risfelt, och en styrelserekryterare från den statliga sfären, Frida Rågenmo delgav oss sina erfarenheter.
 • Att leda och leva i kris!?
  Höstmötet den 14 november hade temat ”Att leda och leva i kris”. Mötet var välbesökt. Mer än 70 medlemmar och presumtiva hade slutit upp i den nya konferensanläggningen Waterfront på Klarabergsviadukten Jan-Åke Jonsson, fdCEO SAAB delgav oss sina erfarenheter från SAAB-krisen och Carolina Neurath, journalist på SVD och författare till boken ”Den stora bankhärvan” gav oss sina reflektioner kring krisen i HQ.
 • Ordförande: Linda Gadd

 

2010

 • Vad innebär de nya sociala medierna för rekryteringsbranschen?
  Årsmötet 2010 hade som ämnet Sociala Medier. Jerry Silfwer från Spring Time gav oss sin syn på hur vi som Executive Search consulter kan användas oss av nätet. Ett 50-tal medlemmar träffades på nya Hotell Skeppsholmen. Kvällen avslutades med middag.
 • Filmvärldens search-konsulter – hur arbetar de?
  Under höstmötet den 20 oktober fick medlemmarna träffa en av representant från filmvärlden, nämligen Imor Hermann, som är en av Sveriges allra främsta Sveriges rollbesättare, kom och berättade för oss om hur man rollbesätter en film.
 • Ordförande: Linda Gadd

 

2009

 • Ny styrelse tillträder
  Styrelsen under ledning av ordförande Per-Johan Orrby fick under 2008 i uppdrag av årsstämman att utreda på hur ett eventuellt samarbete med den internationella Executive Search organisationen AESC ”The Association of Executive Search and Leadership Consultants” skulle kunna ske.Då styrelsen inte fick gehör för denna nya inriktning avgick hela styrelsen vid årsmötet 2009.Ny styrelse från och med 29 april 2009 blev: Linda Gadd, ordförande Magnus Grönblad, Ann-Sofie Rosenberg, Anne-Christine Silfverstolpe-Nordin, Lars Skarmanoch Kettil Wedin. 
 • Höstmöte
  Höstmötet hölls på Strandvägen 7 under rubriken ”Old boys network och hemliga klubben eller kompetenta rekryteringspartners som fyller mer än tomma stolar?” Inbjudna för paneldiskussion var: Henrik Bäckström, VD Bemanningsföretagen Per Caarlsson, Nordenchef SHL Consulting Lars Forseth, Norden- och Baltikumchef Manpower Hanne Pihl, VD Sverige Mercuri Urval
 • Ordförande: Linda Gadd

 

2008

 • Styrelsen utredde på uppdrag av stämman hur ett eventuellt samarbete med den internationella executive searchorganisationen AESC skulle kunna ske.
 • Höstmötet hade temat ”Hur attraheras framtidens ledare” med talare från Universum och Kaopiloterna samt en paneldebatt med HR-direktörerna från Ericsson, Telia Sonera och Cardo.
 • ESK förekom ett antal gånger i pressen i artiklar på temat chefslöner och marknaden för rekrytering.
 • Ordförande: Per-Johan Orrby.

 

2007

 • Regionmöten arrangerades i Göteborg i januari
 • Birgitta Neuhauser efterträdde från och med januari 2007 Torsten Mallmin som ledamot i Etikrådet.
 • Den tredje konferensen på temat ”Att välja ledare” arrangeras i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm den 29 mars 2007. Rubriken denna gång är ”Jakten på talang fortsätter – Hur kan vi hjälpa fram den?”
 • Ordförande: Per-Johan Orrby.

 

2006

 • I Personal & Ledarskaps tävling Årets bok utsågs boken ”Att Välja Ledare” till vinnare bland nio nominerade böcker
 • ESK arrangerade i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm den andra konferensen med temat ”Att välja ledare ”, i år med underrubriken: Hur löser vi den framtida ledarbristen?
 • Höstmöte hölls i Stockholm den 21 november på temat ”Att leda mot exit – utmaningar för management i portföljbolag”.
 • Regionmöte arrangerades i Malmö i november.
 • Ordförande: Titti Hammarling.

 

2005

 • Projektet ”Att välja ledare” lanseras på marknaden
 • Projektet resulterar i en konferens med samma namn och boken lanseras i samband med konferensen. Konferensen genomförs i samarbete med Executive Education på Handelshögskolan, Stockholm och lockar ca 170 deltagare
 • Höstmöte arrangerades med temat ”Trender inom ledarskap och trender inom Executive Search”.
 • 72 medlemmar. Därtill tre seniormedlemmar och två hedersmedlemmar
 • Ordförande: Titti Hammarling.

 

2004

 • Arbetet med projektet ”Att välja ledare” fortsätter
 • Föreningen har varit engagerad i ett JämO projekt ”Women to the top”
 • Ordförande: Hans-Erik Werthén.

 

2003

 • Styrelsen inleder arbetet med projektet ”Att välja ledare” som utvecklas till att omfatta bok, konferens och utveckling av mediakontakter
 • En höstkonferens genomfördes
 • Etikrådet blev komplett genom inval av rådman Anna-Lena Järvstrand Ordförande Hans De Geer
 • 70 auktoriserade medlemmar, två hedersmedlemmar och en seniormedlem
 • Ordförande: Hans-Erik Werthén.

 

2002

 • Årsmötet antog nya stadgar för medlemskap och auktorisation med utökade kvalifikationskrav och uppdragsreferenser till Etikrådet
 • Varumärkesstrategi för ESK med ny logotyp och ny design av hemsidan presenterades
 • 70 medlemmar
 • Ordförande: Lars-Ove Åkesson.

 

2001

 • Årsmötet antog nya stadgar och normer där aktivt medlemskap innebar Auktorisation och specificerade kvalifikationskrav
 • 54 medlemmar
 • Ordförande: Lars-Ove Åkesson.

 

2000

 • Årsmötet ändrade stadgarna beträffande Off limit till 1 år mht internationell praxis och införde hedersmedlemskap
 • Föreningens första hedersmedlem:Torsten Mallmin
 • Torsten Mallmin ny ledamot i Etikrådet efter Peter Ander
 • Uppsatsen ”Internrekrytering och Executive Search” presenterades
 • 54 medlemmar
 • Ordförande: Lars-Ove Åkesson.

 

1999

 • Etikrådets sammansättning: Claes Beyer, advokat fd ordf. i Advokatsamfundet och Hans de Geer, etikprofessor vid Handelshögskolan samt fortsatt Peter Ander
 • Kartläggning av användandet av Internet vid Executive Search genom stöd till uppsats
 • Ordförande: Ulla Hilding.

 

1998

 • På förslag av Etikrådet beslutade årsmötet att skärpa inträdesförfarandet samt att kandidaters personliga vandel kontrolleras
 • ESKs hemsida lanseras
 • 10 årsjubileum
 • 50 medlemmar
 • Ordförande: Ulla Hilding.

 

1997

 • Internt höstseminarium om bemanningsbranschen genom SPURs VD
 • Frukostmöte med Mona Sahlin om ”’EU-rådet mot rasism”
 • 53 medlemmar
 • Ordförande: Klas Lundgren.

 

1996

 • Höstseminarium i Göteborg på temat ”Etik på Nätet”
 • 52 medlemmar
 • Ordförande: Klas Lundgren.

 

1995

 • Höstkonferens ”Chefsförsörjning – makt och etik”
 • Den europeiska branschorganisationen CESA har upplösts
 • 53 medlemmar
 • Ordförande: Birgitta Neuhauser.

 

1994

 • Marknadsundersökning genomförs
 • 56 medlemmar
 • Ordförande: Bengt Lejsved.

 

1992

 • ESK utses till remissinstans för Utredning om avreglering av Arbetsmarknadsmonopolet
 • 58 medlemmar
 • Ordförande: Bengt Lejsved.

 

1991

 • Outplacement förbjuds för medlemsföretag (införs i stadgarna)
 • Etikrådet presenteras på årsmötet (Peter Ander, Arbetsdomstolen, Rolf Skillner,TRR Trygghetsrådet och fd konsult smat Karin Westberg, Hovrätten
 • 59 medlemmar
 • Ordförande: Torsten Mallmin.

 

1990

 • Beslut om att tillsätta ett oberoende Etikråd – stadgarna kompletteras
 • Informationsfolder med Etiska normer trycks upp
 • ESK ansluts till CESA; Confederation of Executive Search Association
 • 52 medlemmar
 • Ordförande: Torsten Mallmin.

 

1989

 • Namnbyte till Föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter, ESK
 • Stadgar och etiska normer antogs
 • Medlemsmöte med SAF om förslaget till ny Lag om arbetsförmedling
 • Ordförande: Inge Navéus.

 

1988-09-01

 • Sveriges Branschförening för Executive Search, SBE bildas vid ett konstituerande möte i Stockholm där 29 konsulter deltog
 • 32 medlemmar antogs individuellt
 • Stadgar med etiska regler enligt nuvarande struktur antogs
 • Initiativtagare; Torsten Mallmin, Inge Navéus, Inga-Lill Thorsell, Hans-Erik Werthén och L-O Åkesson
 • Ordförande: Inge Navéus.