ESK logotype

 

Höstmöte 2008.

Styrelsen utredde på uppdrag av stämman hur ett eventuellt samarbete med den internationella executive searchorganisationen AESC skulle kunna ske.

Höstmötet hade temat ”Hur attraheras framtidens ledare” med talare från Universum och Kaospiloterna samt en paneldebatt med HR-direktörerna från Ericsson, Telia Sonera och Cardo.

ESK förekom ett antal gånger i pressen i artiklar på temat chefslöner och marknaden för rekrytering.

Arbetsmarknaden är ett fascinerande myller av kompetens; människor med lust att utvecklas, som vill pröva sina krafter och idéer, människor som aktivt söker , eller med rätt impulser skulle kunna intresseras för att söka sig till nya anställningar.

Vad är det som avgör om ett företag attraherar den bättre eller den sämre delen av detta svåröverskådliga urval? Image, status, forskninganslag, lönenivåer, produktkvalité, branschutveckling, arbetsmiljö, värderingar?

Förvisso, alltsammans spelar roll i olika grader, beroende på vilken situation företaget befinner sig. Läs mer »

Ordförande: Per-Johan Orrby.