Intervju med ny medlem i ESK – Martin Peterson.

Varför ESK? Och vad ger det?

 

Om vi backar ett år tillbaka i tiden, så deltog du på ESKs höstmöte som inbjuden gäst, vad fick dig att komma dit?

Jag var nog lite nyfiken på hur föreningen och organisationen fungerade och fick en inbjudan av en aktiv medlem. Jag har ju följ ESK lite från sidan fram till dess och var nyfiken på hur det fungerade.

 

Vilka intryck fick du på mötet?

Jag var något överraskad över att det var så pass bra uppslutning, det var också välordnat och det kändes som att man kunde ha ett bra utbyte med de som var där. Det var också intressanta föreläsare, så jag fick överlag ett positivt intryck.

 

Efter mötet så valde du att ansöka om medlemskap i ESK. Vad fick dig att ta steget?

Det handlar om att jag tycker att det vi gör bör ses som en profession och inte bara att vi ”arbetar som konsulter”. Det är framförallt det jag tycker är bra med ESK och det är värt att värna om att bygga den professionen. Att arbeta som Executive Search konsult är ju faktiskt ett yrke som har funnits länge och efterfrågan av vår kompetens har knappast minskat.

 

Hur upplevde du processen att bli medlem?

Överlag en positiv upplevelse. Först fick jag komma in med referenser och formalia. Sedan var det ett möte med etikrådet som jag upplevde som positivt och givande, det var ett bra samtal. Därefter var det referenstagning, sedan var det möte med styrelsen.

 

Vad var bäst/sämst med processen?

Bäst var nog ändå mötet med styrelsen, det tror jag, själva mötet och att få komma dem in på djupet, att få prata med kollegor om vad ESK gör och vad vi kan göra. Minst bra var nog upplevelsen av att det tog lite tid mellan de olika delarna i processen, så helheten blev något utdragen.

 

Om vi nu går fram till nutid, alldeles nyss har du varit med om ditt första höstmöte som medlem, Introduktionsutbildning och så själva höstmötet osv, hur upplevde du den dagen?

Återigen var det bra på det sättet att man får en känsla av att ESK fungerar, folk kommer och man träffas och utbyter erfarenheter. Sen skulle jag inte, om jag hade gjort om det igen, deltagit i alla utbildningar som var planerade den dagen, man blev lite mör. Det var bra föreläsare med Michael Wolf och Pia Sundhage. Också bra att få höra mer av Tomas Brytting, etikrådets ordförande, han är bra, jag tycker vi ska höra mer av honom.

 

Bäst/sämst?

Bäst är nog ändå diskussionerna med kollegor kring situationer som kan uppstå. Vi har ju alla hamnat i situationer och frågeställningar som kan vara värda att diskutera med andra – man kan definitivt dra nytta av varandras erfarenheter.

Det som var minst bra var avsaknaden av just det i vissa moment – mer tid kan läggas på att utbyta erfarenheter med varandra. Det är ju också ett bra sätt att lära känna både sig själv, sina kollegor och branschen ännu bättre.

 

Om man summerar ihop det senaste året, först som inbjuden gäst, nu som medlem hos ESK. Om man ser tillbaka på processen, var det värt mödan som du ser det?

Det tror jag nog, men det får väl visa sig på något sätt framöver, vad som kommer ut av det. Det är ju också något som blir vad man gör det till, jag får väl se till att det blir mödan värt.

 

Är det något du kan tänka dig, att rekommendera andra att bli medlem?

Ja absolut, framför allt av den anledningen att jag tror på att samla oss kollegor under ett paraply, för att vi ska samordna vårt sätt att arbeta. I synnerhet kopplat till de etiska regler och normer som branschen behöver.

 

Vilka förväntningar har du på ESK?

Jag förväntar mig att lära känna vår bransch ännu lite bättre, att lära känna de företag och de konsulter som är med, ännu lite mer. Både de etablerade såväl som de nya. Jag tror också att ESK kan vara ett bra sätt att ta del av svängningar och trender på marknaden, totalt sett. På längre sikt hade det varit roligt att se att ESK, på ett ännu bättre sätt än idag, kan tydliggöra den påverkan som vårt arbete har på den svenska marknaden, både inom näringslivet samt det offentliga.

 

Tack så mycket, Martin!  

Vid Pennan och intervjublocket Peter Strandberg.