ESK logotype

 

Intervju med Tomas Brytting – Etikrådets nya ordförande.

Namn: Tomas Brytting, 56 år
Yrke och utbildning: Docent i företagsekonomi, utbildad vid Handelshögskolan och en av grundarna till Institutet för organisations- och arbetslivsetik, IOA, vid Ersta Sköndals högskola.
Familj: Omgift trebarnsfar, ett bonusbarn och två bonusbarnbarn.
Bor: Långt ut på Värmdö
Intressen: Musik, trädgårdsarbete, att bygga och att forska.
Bästa egenskap: Tålamod, samt bra på att skriva.
Sämsta egenskap: Tillbakadragen.
Oväntad talang: Bra på att trimma försegel.
Senast lästa bok: Knausgård ”Min kamp”.

Läs mer om Tomas Brytting på www.esh.se/IOA

 

Nyvalde ordföranden för ESK:s etiska råd: ”Etikintresset startade redan som barn”

Som ordförande för ESK:s etiska råd vill Tomas Brytting ge ett utifrånperspektiv på de etiska dilemman som kan uppstå vid rekrytering av högre chefer.
– Viktigt i sammanhanget är att jag är oberoende av branschen och inte har kommersiella intressen i den, säger han.

Hur ska en rekryteringskonsult reagera när kunden har fördomar och enbart är intresserad av att rekrytera en viss sorts person? Eller om konsultens ersättning är kopplad till kandidatens framtida lönenivå och det finns risk att man som konsult hamnar i en intressekonflikt mellan sin egen belöning och kundens bästa?

Det är några etiska dilemman som Tomas Brytting, nyvald ordförande för ESK:s etiska råd, kan se att rekryteringskonsulter på de allra högsta nivåerna kan hamna i.

Incitamentssystemen för högre chefer är i dag en annan kontroversiell fråga som kan aktualiseras när konsulten går igenom företagets kravprofil. De höga lönerna – och därmed även kostnaderna – för chefer har allt mer hamnat i fokus för allmänhetens intresse och kan därmed också bli en fråga för konsulten. En annan viktig etisk fråga är konsultens ansvar. Kan man alltid hänvisa till att ”kunden bestämmer”? Tomas Brytting är tveksam.

– Rekryteringskonsulten påverkar ju vem kunden väljer och därmed har konsulten också ett ansvar, säger Tomas Brytting.

Han konstaterar att branschen rymmer många intressanta etiska frågor och är glad över att han har fått förtroendet att bli ordförande i ESK:s etikråd.

– Jag vill fortsätta att lära mig mer om hur det går till på näringslivets toppnivå – vilka är det som vistas där och hur tänker de? Det tillför mig kunskaper både som forskare och konsult, säger han.

Tomas Brytting har arbetat med företagsetiska frågor sedan 1989 och är verksam som forskare och lärare, konsult och föredragshållare. Han har och har haft flera förtroendeposter, bland annat som medlem i redaktionskommittén för den europeiska tidskriften ”Journal of Business Ethics”, som ledamot i Civilekonomernas Professions- och utbildningsutskott och som ordförande för Stiftelsen Kyrkornas U-fond. Han medverkar också regelbundet i Sveriges Radios ”Tankar för dagen” och är ofta intervjuad i media som organisationsetisk expert. Tomas Brytting är också författare till en rad böcker och har medverkat eller varit redaktör i ännu flera. 2011 kom boken ”The Anatomy of Fraud and Corruption” skriven tillsammans med två kolleger och 2012 var han redaktör för boken ”Chefsarbetets etik”, där han bland annat skrev kapitlet ”Chefen som bedragare”.

Tomas Brytting växte upp i Stockholms innerstad i en familj med socialt engagerade föräldrar.  Frågan om behövande människor väcktes tidigt och därmed etikintresset. Den stora lusten fanns i musiken, men omgiven som han var av musikaliska underbarn i Adolf Fredriks musikklasser, valde han bort musiken som yrke. I stället kände han dragning till filosofi, idéhistoria eller teologi.

– Det skulle ha varit ett ämnesval som varit bara för mig och det kändes egoistiskt. Istället valde jag Handels, som jag kunde se gav en tydligare nytta även för andra, berättar Tomas Brytting.

Men hur människor fungerar var intressantare än finansiell ekonomi och kalkylering och han valde att fördjupa sig i organisationsteori. Sista terminen rekryterades han till ett forskningsprojekt och resultatet blev en avhandling om tillväxt i småföretag.

Det var under arbetet med dem som filosofiintresset och frågor om livsåskådning väcktes på nytt.

– På den tiden var det väldigt få som kopplade ihop etik med företagande och ekonomi, säger han.

I fem år arbetade han med temat ”Ideologi och norm” på rådet för företags- och arbetslivsfrågor, FA-rådet, som bildades av dåvarande Svenska arbetsgivarföreningen, SAF. Därefter var han med och byggde upp Centrum för Etik och ekonomi på Handels. 2001 var han en av grundarna till Etikakademin och sedan 2007 bygger han forskningsinstitutet ”Institutet för organisations- och arbetslivsetik” som tillhör Ersta Sköndal högskola.

Att se kopplingen mellan etik och ekonomi och mellan organisationsdesign och moraliskt ansvarstagande har sedan gått som en röd tråd genom hans yrkesliv.

– Etiken kring hur vi köper, säljer, sparar och jobbar, det är vad jag ägnar mig åt. Jag drivs av att försöka ha ett etiskt perspektiv och det handlar ytterst om att få människor att ta ett större ansvar än att bara se till den egna välfärden. Det är att förstå hur mitt beteende påverkar andra, säger han.

Text: Gunhild Wallin