Denna vecka har vi intervjuat Tomas Brytting – ordförande i ESK:s Etikråd, docent i företagsekonomi samt professor i organisationsetik.

Hej Tomas! Vad tycker du är bäst med ESK?
– Jag sysslar inte själv med rekryteringar, men sitter som ordförande i ESK:s Etikråd. Det bästa med det är att få vara med om att öka ledarrekryteringarnas kvalitet. Här har ESK gjort, och fortsätter att göra en viktig insats.

Vad får du ut av att vara ordförande i Etikrådet?
– För mig som har en akademisk bakgrund inom organisationsetik är ESK en möjlighet att få jobba tillsammans med mycket kunniga och erfarna ”praktiker”. Jag påminns varje gång om hur viktig konkret praktisk erfarenhet är för att bena ut moraliskt laddade situationer. Samarbetet mellan mig som forskare och ESK:s medlemmar blir därför ofta lärorikt. ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.