Den stora skillnaden mellan ledarskap på distans och ledarskap på plats handlar om kommunikationskanaler.