Framtidens ledare är en kombination av mästerkock och Yoda. Åtminstone enligt Jacob Morgan som i sin bok ”The Notable Nine” har identifierat nio kritiska attityder och kompetenser avgörande för ledarskapet 2030.

Läs här: https://bit.ly/31qtsZt

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.