I varje chefsrekryteringsuppdrag kommer synpunkter och tankar upp kring hur ett önskat ledarskap bör vara för att verksamheten ska fungera, leverera förväntade resultat och för att medarbetarna ska trivas. Det uppfattas mycket viktigt att en chef skapar engagemang för uppdraget och driver verksamheten utifrån en demokratisk anda och därmed skapar möjligheter för medarbetarna att påverka och bli lyssnade på. Så här långt känner nog de flesta som jobbar med, eller i ett ledarskap eller medledarskap, igen sig i Sverige. 

Det är en fantastisk förmån vi har i Sverige att vi förväntas säga till vår chef vad vi tycker och bidra med våra kunskaper, men kan det gå för långt? Kan ett medbestämmande ha baksidor? Det har talats en tid om att det gemensamma ansvaret för viktiga beslut också kan skapa osäkerhet för ansvarsfrågan och att det i så fall skulle kunna vara en källa till en arbetsmiljö med mer upplevd stress. Att cheferna, som vill göra gott genom att skapa delaktighet i beslut, i själva verket skapar en osäker och en passiv organisation där ingen riktigt vet vad som förväntas av dem. 

På ESK’s höstmöte den 7 november kommer Susanna Stellnert att berätta om vad Maria Fors Brandebo på Försvarshögskolan kommit fram till i sin forskning angående destruktivt ledarskap. Det ser vi fram emot!