ESK-Ledarskapets-magnetism_w800x800

Arbetsmarknaden är ett fascinerande myller av kompetens; människor med lust att utvecklas, som vill pröva sina krafter och idéer, människor som aktivt söker, eller med rätt impulser skulle kunna intresseras för att söka sig till nya anställningar.

Vad är det som avgör om ett företag attraherar den bättre eller den sämre delen av detta svåröverskådliga urval?

Image, status, forskninganslag, lönenivåer, produktkvalité, branschutveckling, arbetsmiljö, värderingar? Förvisso, alltsammans spelar roll i olika grader, beroende på vilken situation företaget befinner sig.

Men en sak är genomgående och gemensam:

  • Ledarskapet är magnetiskt.
  • Bra chefer attraherar bra medarbetare.
  • Fel chefer attraherar fel medarbetare.

Skillnaden blir därför ofta dramatisk.
Att välja chef till ett företag sätter igång en utveckling – en positiv spiral, eller en negativ. Chefer med rätt egenskaper är magnetiska. De drar till sig duktiga medarbetare.

Därför har rekryteringsbeslutet ofta större tyngd än många andra investeringsfrågor. Men det hanteras ofta med mycket sämre beslutsstöd. Här kan vi hjälpa till. ESKs auktoriserade konsulter är specialiserade på att minska osäkerheten och öka tryggheten i ett av företagens mest resultatavgörande beslut.

Per-Johan Orrby

Kontakta en ESK auktoriserad konsult idag.

Ett samtal som kan göra stor skillnad för ditt företag eller organisation.