ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter logotype

Media och ledare – vad händer när de möts?

En ledarposition innebär alltid utsatthet – det ingår i ledaruppdraget att representera organisationen både inåt och utåt. Ledaren måste också vara beredd att möta media och tåla att granskas i både medgång och motgång.

Men hur ser spelreglerna ut? Vad är medias syfte och vad är rimligt när media ger sig ut på drev?

Detta är bakgrunden till den diskussionsserie som ESK drivit sedan hösten 2004 med deltagande av näringslivschefer (Michael Treschow, Marie Ehrling, Hans-Erik Andersson), journalister (Peter Fellman, Mia Odabas, Johan Lindén) och sakkunniga (Hans De Geer, Louise Linder).

Diskussionerna finns till en del redovisade av gruppens sekreterare Svenolof Karlsson i boken ”Att välja ledare”. Hur arbetar olika typer av media? Hur ser journalisternas uppdrag ut? Vad innebär medialogiken? Och hur ser å andra sidan företagsledarens roll som frontfigur och kommunikatör ut och vad innebär den rollen när medierna tränger sig på?

Andra teman har varit medias behov av förenkling och personifiering, förkärleken för rankningslistor och konsekvensen när media tolkar och spekulerar. Varför korrigerar man så sällan fel? Vem manipulerar egentligen vem? Finns behov av ”armlängds avstånd” eller är det tvärtom klokt att umgås?

Frågeställningarna ventilerades vid ett ”rundabordssamtal” på DI TV i april 2006 och är under fortsatt diskussion 2007. Bland annat kom en andra diskussionsgrupp i gång i början av året. ”Syftet är att media och näringslivsledare ska förstå varandras arbetsförutsättningar bättre och på det sättet var och en på sitt håll göra ett bättre jobb”, kommenterar ESK:s ordförande Titti Hammarling.

Titti-Hammarling