ESK logotype

 

Ny styrelse tillträder

Vid årsmötet 2009 avgick tidigare styrelse i sin helhet i samband med att styrelsen inte fick gehör för den nya inriktning man ville att föreningen skulle ha.

Ny styrelse från och med 29 april 2009 är:

  • Linda Gadd, ordförande
  • Magnus Grönblad
  • Ann-Sofie Rosenberg
  • Anne-Christine Silfverstolpe-Nordin
  • Lars Skarman
  • Kettil Wedin, Suppleant