ESK logotype

 

Pressrelease – ESK GÖR EN KVALITETSHÖJNING!

ESK, föreningen för Sveriges Executive Search Konsulter, verkar sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i svensk chefsrekrytering.

ESK arbetar också mycket hårt för att se till att branschen lever upp till de av föreningen mycket högt ställda krav på god branschkunskap och god yrkesetik, samt att upplysa marknaden om betydelsen av att välja en auktoriserad Konsult. För att kunna en erbjuda kvalitetssäkrad kompetensutveckling och höja kvaliteten för sina medlemmar introduceras – ESK Academy.

ESK Academy är ett utbildningsprogram framtaget endast för medlemmarna i ESK och görs i samarbete med IPF – Institutet för Personal- & Företagsutveckling, ett helägt dotterbolag till Uppsala Universitet.

Marie Corell som är utbildningsansvarig i ESKs styrelse säger att ”vi är glada att kunna presentera ett antal högaktuella seminarier tillsammans med IPF – Institutet för Personal- & Företagsutveckling. Vi tar hjälp av spännande föreläsare och skapar samtidigt utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner med kollegor i branschen”.

Teman som kommer att ingå i utbildningen är bland annat ledarskaps- och etikrelaterade frågor, trender och managementmodeller. Några exempel på utbildningstillfällena är:
– Väljer vi rätt chefer – om vardagens ledarskap där vi kommer att beröra frågor som ”vad ledarskap är och borde vara. Men vet vi egentligen hur det ser ut i chefers vardag? Vilka förutsättningar har exempelvis företagsledare för att utföra sitt arbete på ett bra sätt? Och ser det annorlunda ut idag jämfört med tidigare?”
– Ledarskapstrender & populära managementmodeller Hur ser det ut när man spanar på dagens ledarskapstrender och populära management-modeller? Vad är det man pratar om just nu och vad har blivit hopplöst passé? Vilka idéer kan vi ha någon nytta av och vad är mest kejsarens nya kläder
– Criminal Records – Law & Practice in Sweden
Idag skaffar vi oss upplysningar från belastningsregistret och andra källor på ett helt annat sätt än tidigare för att bedöma kandidater. Hur ska vi förstå den här utvecklingen? Hur använder sig rekryterare av denna information i praktiken? Och vilka etiska dilemman står vi inför?

Martin Rogberg, VD på IPF är väldigt nöjd med att ESK valt just Institutet för Personal- & Företagsutveckling vid Uppsala universitet för sin kompetensutveckling. IPF är ledande inom organisation, ledarskap och HRM och Martin säger ”vi ser verkligen fram emot att få träffa några av Sveriges främsta inom executive search”.

Marie Corell – Martin Rogberg
ESK styrelsemedlem – Utbildningsansvarig IPF – EkDr/PhD
0708 12 18 16 VD/Managing Director – 070 557 32 46