Den offentliga sektorn brottas med ett ökande rekryteringsbehov. Fyra av tio chefer inom offentlig sektor är äldre än 55 år. Det är dubbelt så många som inom den privata sektorn. Den interna återväxten går långsamt och man kommer att behöva söka nya chefer från samhällets alla sektorer. För att hitta rätt chef till samhällskritiska funktioner krävs hög kvalitet och kompetens i rekryteringsarbetet. Det kan garanteras av att det i upphandlingarna ställs krav på att rekryterings-, eller executive search konsulterna, är auktoriserade av ESK, Sveriges yrkesförening för Executive Search konsulter.

Att rekrytera nya chefer till myndigheter, kommuner och landsting, i samma takt som de gamla slutar är en utmaning för de redan hårt belastade HR-avdelningar. Samtidigt är det avgörande att rätt chefer leder verksamheten, för att leverera den service och den trygghet i myndighetsutövning och service som medborgarna har rätt att förvänta sig.

Inför den av chefer som den offentliga sektorn behöver genomföra de närmaste åren är det ett måste att både tempot och kvaliteten i rekryteringarna säkerställs. Fel chef på fel plats, eller ingen chef alls, är inte bara kostnadskrävande och ineffektivt, det kan också skada samhällsviktiga verksamheter på både kort och lång sikt. Med det senaste årets avslöjanden om myndighetschefer som uppmanats att lämna sina uppdrag i färskt minne, menar vi att det är dags att det offentliga Sverige i sina upphandlingar ställer krav på att de rekryteringskonsulter man anlitar är auktoriserade för att utföra sitt arbete. Och att upphandlingar utvärderas utifrån kvalitet, och inte endast pris.

Med en rekryteringskonsult som stöd garanteras att samtliga steg i rekryteringsprocessen genomförs med hög integritet och utpräglad kvalitetsmedvetenhet. I snart trettio år har ESK arbetat med att höja standarden inom den del av chefsrekrytering som kallas för Executive Search, både genom ökande krav på metod och etik och kontinuerlig utbildning av konsulterna. En auktoriserad konsult ska ha arbetat minst tre år i branschen, det krävs gedigen utbildning och en rad oberoende referenser som intygar konsultens kompetens och arbetsmetod.Konsulten måste leva upp till föreningens etiska regler som bland annat omfattar djupgående analys av uppdragsgivarens organisation, ekonomi, utmaningar och kultur och att ge kandidaten en saklig och balanserad bild av organisationen och befattningen. Konsulten är en garant för att den tillträdande chefen matchar kompetenskraven och har så fullständig information om uppdraget som möjligt för att lyckas i sin chefsroll.

En auktoriserad konsult har ett brett nätverk av kvalificerade personer och arbetar metodiskt med att identifiera personer även utanför den grupp av personer som själva anmäler sitt intresse. Det ger möjlighet att nå de som är bäst lämpade för tjänsten, inte bara de som är bäst bland de aktivt arbetssökande. En sådan bredd stärker kompetensen och bidrar till en större mångfald i chefsleden.

Kvalitetssäkrad chefsrekrytering skapar förutsättningar för kvalitetssäkrad verksamhet. Det gynnar inte bara arbetsgivare och medarbetare inom den offentliga sfären, det kommer hela samhället till nytta.

Det är dags att offentlig sektor säkrar högsta möjliga kvalitet i rekryteringar till viktiga chefsposter!

 /Sveriges yrkesförening för auktoriserade Executive Search konsulter – ESK