ESK logotype

Den 14 april 2015 var det dags för årsmöte. I år hade styrelsen valt det vackra Tändstickspalatset på Västra Kungsträdgårdsgatan i Stockholm som plats.

Uppslutningen var mycket god, totalt 34 personer var närvarande på själva årsmötet. Merparten av de närvarande stannade dessutom kvar för en gemensam middag efteråt.

ESK genomgår nu bl.a. en generationsväxling
Vilket innebär att många medlemmar som varit aktiva under många år är i, eller börjar närma sig, pensionsåldern. För att inte tappa medlemsantal och för att stärka föreningen behöver därför nya medlemmar rekryteras succesivt. Kraven på erfarenhet och kompetens är höga för auktorisation och medlemskap, men föreningen vet att tillväxten i branschen är god.

Under årsmötet visade styrelsen god vilja att vända på alla stenar och bl.a. frågade man församlingen om synpunkter på föreningen och dess existensberättigande. Det blev en ”het” fråga som engagerade församlingen till en tämligen lång och nyttig debatt.

Det framstod klart att branschen behöver en branschförening och att ESK är en viktig aktör som förväntas ha en viktig roll även i fortsättningen. Budskapet till styrelsen var tydligt; Var offensiva, aktiva, värva nya kompetenta medlemmar, tillför ESK medlemskapet ökat värde!

ESK tackar alla närvarande för stort engagemang och en nyttig dialog med många goda reflektioner och idéer! Styrelsen önskar löpande dialog med alla medlemmar och alla som har synpunkter på branschföreningen och vår verksamhet – maila eller ring någon av våra styrelsemedlemmar!

Bästa hälsningar

/ Styrelsen för ESK