Stort tack till @per schlingmann och @susanna stellnert för mycket lärorika och inspirerande samtal på ESKs höstmöte alldeles nyligen.
Vi fick ta del av den aktuella forskningen inom området destruktivt ledarskap och vi fick konkreta förslag på hur du kan använda kommunikation och ledarskap för att driva framgångsrik förändring.

Vi står inför olika ledarutmaningar i en alltmer digital och snabb värld. ESK kommer att finnas i de sammanhang där besluten fattas inom svenskt näringsliv och offentlig sektor. Vi jobbar tillsammans framåt för en önskad framtid!

ESK önskar GOD JUL och vi ser fram emot ett nytt år!