Varför Auktoriserad Konsult?

Det korta svaret på denna fråga är att en auktoriserad ESK-konsult erbjuder både kandidater, källor och uppdragsgivare högre kvalitet under en rekrytering.

Det lite längre svaret är att ESK sedan starten 1988 har konsekvent arbetat med att höja standarden inom rekryteringsområdet på den svenska marknaden med ett tydligt fokus på Executive Search. När ESK startades av ett antal pionjärer inom svensk chefsrekrytering var branschen helt oreglerad och en ovanlig metod för rekrytering.

För att bli medlem i ESK och auktoriserad konsult krävs att vederbörande har arbetat inom branschen under fem år samt under minst av tre av dessa år bedrivit egna rekryteringar som huvudansvarig konsult.

ESK har i grunden en mycket seriös antagningsprocess för sina auktoriserade medlemmar, där det bland annat krävs ett stort antal oberoende referenser inom och utanför föreningen från både uppdragsgivare (kunder) och tidigare kollegor samt en noggrann bedömning av ESKs eget etiska råd.

För att bli auktoriserad krävs det att du, som konsult, underställer dig det etiska rådets krav på efterlevnad av de etiska normer, som satts upp ESK.

Som auktoriserad konsult kan du därefter inte heller slå dig till ro utan det krävs att du kontinuerligt vidareutbildar dig inom ditt skrå för att behålla din auktorisation. Å andra sidan innebär det att en ESK-konsult inte har passerat sitt ”bäst-före-datum”, vilket säkerställer hög och jämn kvalitet i en rekryteringsprocess.

Givet att du väljer en auktoriserad ESK-konsult så ökar möjligheten till en trygg och förutsägbar rekrytering!