ESK presenterar veckans intervju med Agneta Värmon, styrelseledamot i ESK samt Senior konsult och Partner på ProAstri.

Hej Agneta! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK?
Högklassig och kontinuerlig kompetensutbildning, bra möjlighet till omvärldsbevakning och tillfälle till att diskutera viktiga frågor tillsammans med kunniga branschkollegor! ESK erbjuder inspirerande föreläsningar inom en rad områden och genom ESK Academy får jag dessutom kontinuerligt ta del av de senaste rönen inom ledarskap och organisation.


Vad får du ut av ditt medlemskap? 
Eftersom jag arbetar i en mindre organisation så ger medlemskapet i ESK mig en fin möjlighet att bredda perspektivet. Jag får en kunskap om vad som händer i olika företag, organisationer och i rekryteringsbranschen i allmänhet. 

Varför behövs ESK som yrkesförening?
ESK har ett väldigt viktigt uppdrag när det gäller att säkra kvaliteten i processerna. En erfaren och seriös konsult kan genom sitt agerande ge väldigt god hjälp till företag i jakten på rätt kandidat. 

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.