ESK presenterar veckans intervju med Amelie Wallin, styrelseledamot i ESK samt Senior Advisor & Executive Search Consultant på Wes

Hej Amelie! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK? 
ESK är den enda föreningen som verkar för etik och kompetensutveckling för konsulter verksamma inom Executive Search. Jag behöver utmanas och ständigt utvecklas i mitt sätt att arbeta och för att kunna möta de utmaningar ledarskapet innebär. ESK medlemskapet är individuellt och bygger på ett starkt engagemang för att vara i framkanten och relevanta för våra uppdragsgivare och kandidater.

Vad får du ut av ditt medlemskap?
Ett professionellt sammanhang där jag får kollegial inspiration och kompetensutveckling. ESK har intressanta föreläsningar och etiska diskussioner. 

Varför behövs ESK som yrkesförening?
ESK startades 1988 för att professionalisera en yrkeskår som var fragmenterad och som inte krävde någon licens eller utbildning. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen. 

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter – Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.