ESK presenterar veckans intervju med Ann-Sofie Rosenberg – medlem i ESK samt VD/senior konsult på Accord Group Executive Search

Hej Ann-Sofie! Vad är det bästa med att vara en del av ESK?
Den kvalitetssäkring som min verksamhet får genom auktorisationen ESK har givit mig som chefsrekryteringskonsult. 

Vad får du ut av ditt medlemskap?
Förutom trevligt kollegialt umgänge hålls jag genom ESK uppdaterad om vad som händer i branschen och min kunskap hålls à jour på chefs- och ledarområdet.

Varför behövs ESK som yrkesförening?
Jag kan nämna många skäl men ett är att man som chefsrekryterare ibland kan bli ganska ensam i svåra beslut och ställningstaganden som får stor betydelse på individ-, organisations- eller samhällsnivå. Då är det så viktigt att då ha en yrkesförening i ryggen som stöd.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.