ESK presenterar veckans intervju med Bo Bengtsson – medlem i ESK samt Managing partner på Compass Human Resources Group.

Hej Bo! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK? 
Det bästa är gemenskapen med mina kollegor i branschen samt utbytet av erfarenheter.

Vad får du ut av ditt medlemskap? 
Jag får ett kvalitetskvitto på min kompetens som yrkesutövare. Dessutom får jag marknadsinformation och fortbildning.

Varför behövs ESK som yrkesförening? 
Våra tjänster är för viktiga för uppdragsgivare och kandidater. Det är viktigt med en organisation som värnar om kvalitet och etik i yrkesutövandet, samt som står för fortbildning för yrkesutövare.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.