ESK presenterar veckans intervju med ESKs styrelseordförande Caroline Kock, Senior konsult på HRM AB.

Hej Caroline! Vad tycker du är det bästa med att vara med en del av ESK? 
ESK är ett nätverk för yrkesutövande professionella headhunters som genom ESK får tillgång till ett forum där vi kan föra diskussioner om gemensamma branschutmaningar och frågor. ESK ger även inspirerande föreläsningar och utbildningar.

Vad får du ut av ditt medlemskap? 
Ett utbyte av tankar och reflektioner, inspiration och ny kunskap. Genom ESK håller man sig ajour med vad som händer i branschen och vad som förväntas av oss från våra kunder och vår marknad.

Varför behövs ESK som yrkesförening? 
Vi har ett viktigt samhällsuppdrag när vi tillsätter höga och ansvarsfulla positioner. Därför behöver vi bland annat hålla fast i etik, professionalitet och integritet. Detta hjälper ESK till med genom etikrådet som kommer med kloka, objektiva synpunkter vad gäller vårt arbete.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter – Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.