ESK presenterar veckans intervju med Ebba von Schwerin styrelseledamot i ESK samt executive search-konsult på PM Property Management Search.

Hej Ebba! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK?
Det bästa är att träffa erfarna kollegor inom chefsrekrytering, och diskutera utvecklingen av executive search. Jag värdesätter också auktorisationen där min erfarenhet har utvärderats genom intervjuer och referenstagning, vilket är en kvalitetsstämpel i mitt yrkesutövande. 

Vad får du ut av ditt medlemskap? 
Genom att vara med i ESK får jag ett brett nätverk inom executive search, utbildning i ESK Academy, ett forum för kunskapsutbyte samt tillgång till ESK:s oberoende etikråd.


Varför behövs ESK som yrkesförening?
Att genomföra kvalificerade och hållbara chefsrekryteringar är ett stort samhällsansvar. ESK fyller en viktig funktion genom att värna yrkesskickligheten och löpande utveckla ett väl underbyggt förhållningssätt avseende etik och professionalism inom chefsrekrytering. Vi ser till exempel att digitaliseringen medför nya etiska dilemman, vilket ESK tillsammans med etikrådet utvärderar.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.