ESK presenterar veckans intervju med Mikael Örnhem, styrelseledamot i ESK samt executive search-konsult på ProSearch.

Hej Mikael! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK?
Det bästa är erfarenhetsutbytet med branschkollegor. Jag har sedan snart 20 år varit med i internationella rekryteringsnätverk, och gick med i ESK eftersom jag saknade diskussioner med svenska branschkollegor. ESK är dessutom en kvalitetsstämpel och ett erkännande om att man jobbar på ett strukturerat och professionellt sätt, som tål att granskas.

Vad får du ut av ditt medlemskap? 
Av ESK får jag inspiration av kollegor i samma bransch, samt möjlighet till utbildning och utveckling genom spännande föreläsningar och möten. Mina kollegor i ESK är professionella och kompetenta personer som har genomgått samma process för att bli auktoriserade som jag själv. 

Varför behövs ESK som yrkesförening?
Rekryteringsbranschen har genomgått många förändringar över åren, och därför är det alltid viktigt att jobba enligt en strukturerad process. Etik, ordning och professionalism är mycket viktigt inom executive search, vilket ESK ämnar upprätthålla. Etik, struktur och professionalism i kombination med god branschkunskap inom det område man rekryterar är enligt mig receptet till framgång.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter.
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.