ESK presenterar veckans intervju med Monika Hammarbäck – medlem i ESK samt partner på Advice Executive Search.

Hej Monika! Vad tycker du är det bästa med att vara en del av ESK?ESK ger mig möjlighet att samverka med professionella kollegor som verkar i samma bransch som jag. ESK erbjuder möjlighet att bidra med och utveckla min kunskap, samt gör att jag kan agera uppdaterat och ”på tå” i mitt yrke. Auktorisationen, som är personlig, ger styrka och bygger förtroende hos både kandidat och kunder. 

Vad får du ut av ditt medlemskap? 
Jag stärker min kompetens och jag får möjlighet att visa att jag utgår från tydliga etiska riktlinjer och agerar i enlighet med de höga krav ESK ställer. Att jag dessutom regelbundet får möjlighet att träffa roliga och trevliga kollegor ger energi. ESK:s egen utbildningsverksamhet ”ESK Academy” är ett viktigt och energigivande inslag i den ständigt pågående omvärldsanalysen.

Varför behövs ESK som yrkesförening?
Jag agerar i en bransch i ständig utveckling. Fokus på god branschsamverkan och att ha en trygg kompass i arbetet är både roligt och viktigt. Executive Search konsulter har ett stort ansvar i varje rekryteringsuppdrag eftersom vi påverkar samhälle, företag, organisationer och individer.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.