ESK presenterar veckans intervju med Staffan Engberg, styrelseledamot i ESK och rekryteringskonsult på Chefspoolen i Sverige AB.

Hej Staffan! Vad tycker du är det bästa med att vara med en del av ESK?
Det bästa med ESK är det kollegiala utbytet och den levande diskussionen om yrkesetik i vår bransch. ESK-konsulterna har gemensamt en ambition om att hålla den högsta kvalitén och rätt etik, och arbetar tillsammans för att uppnå detta. 

Vad får du ut av ditt medlemskap? 
ESK är noga med granskning av att konsulterna arbetar på rätt sätt, med rätt etik i bagaget. Kvalitetsstämpeln jag får är ett stort mervärde både för mig och mina kunder. Det ger en trygghet för mina kunder, samt kvalitetssäkrar etik och process. 

Varför behövs ESK som yrkesförening? 
Enligt mig spretar branschen annars okontrollerat, eftersom innebörden av olika branschbegrepp betyder olika för olika organisationer och individer. Det är därför viktigt att det finns en samlad kraft som säkerställer branschstandard, en lägstanivå avseende yrkesetik.

ESK, Sveriges Executive Search Konsulter – Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd