Visste du att…?

– En ESK-konsult har granskats av både ESKs styrelse och dess Etikråd och genomgår kontinuerlig fortbildning. 

– En ESK-konsult arbetar strukturerat och systematiskt med analys, kravprofilering, sökning, urval, presentation och uppföljning.

– En ESK-konsult som inte följer föreningens stadgar och normer för god yrkesetik kan bli av med sin auktorisation.


ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.