Visste du att…?

– En ESK-konsult har som stöd och kvalitetssäkring tillgång till ett oberoende Etikråd.

– En ESK-konsult använder föreningens Normer för god yrkesetik som en självklar grund för sitt uppdrag och följer den i sin relation med både uppdragsgivare och kandidater. 

– Som kund till en ESK-konsult får du garanti på utförda uppdrag och kan ställa frågor och lämna synpunkter till vårt Etikråd.ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.