Visste du att…?

– ESK är Sveriges enda yrkesförening för executive search konsulter.

– ESK står för förtroende, trygghet, kompetens och ansvarstagande i branschen.

– En ESKkonsult har en kvalificerad utbildning, flera års erfarenhet av executive search och ett etiskt förhållningssätt till sitt uppdrag.


ESK, Sveriges Executive Search Konsulter
Sveriges enda yrkesförening för auktorisation inom professionen Executive Search med ett oberoende etikråd.